A Digitális István Napok keretében zajló „Ady és kora” című projekthét kezdetén több osztályban került sor olyan online órákra, amelyeken a költő volt a fő téma.
A 11. A osztály magyaróráján „A millennium” témamegjelöléssel tanulói kiselőadások hangzottak el. Többek között szó volt az európai történeti háttérről, és benne a társadalmi fejlődésről a 19. század végén, illetve a millenniumi eseményekről. Hangsúlyt kapott a millenniumi törvénycikk és az abban foglaltak megvalósulása, épületek, emlékművek fotóival illusztrálva, illetve a diákok láthatták a magyar képzőművészet korabeli nagyjainak műalkotásait, és felfedezhették az alkotók jellemző stílusjegyeit.
A 11. C osztályban a magyaróra „Az én Ady-képem – digitális eszközökkel készített tanulói montázsok” címet viselte. A diákok egy előzetes feladattal készültek a tematikus órára. Montázst kellett készíteniük digitális eszközzel, melyben a képek és a szöveg együttese kifejezi az Adyról kialakított képüket. A legérdekesebbeket alkotóik bemutatták társaiknak. Az órára vendéget is hívtak, a tavaly végzett Grőb Grétát, aki megmutatta a saját Ady-montázsait, s beszélt arról, milyen koncepció alapján készültek a képei.
A sorból még a matematika óra sem maradt ki, melynek címe: Kombinatorika és valószínűségszámítás Ady –verssel. A tanórán irodalmi ismeretekre is szükség volt azoknak a feladatoknak az elvégzéséhez, amelyet Kenyeresné Horváth Andrea kifejezetten az érettségizők számára állított össze, hogy a címben említett témaköröket ilyen különleges módon ismételjék át.