Ma került sor a Digitális István Napok utolsó közös online eseményére, melybe a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi és Belvárosi Általános Iskolája is bekapcsolódott. Egy online kvíz kitöltésére hívtuk a tanulókat 9-13 óráig a Redmenta felületén, harminc Ady Endrével kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk.

A közös játékon túl ma is gondoskodtak a szaktanárok arról, hogy új élmények várják a tanulókat a digitális tantermekben. A 11.B osztályban a költő Történelmi lecke fiúknak című verse alapján a kor társadalmi problémáit tekintették át a tanulók, melyhez Koncz Zsuzsa előadását is segítségül hívták.

A 9.AB csoportnak Ady kódolva: emoji versek alkotása címmel volt ma magyarórája. A tanulók csoportmunkában ismert Ady-verseket jelenítettek meg emotikonokkal. Kreatív és ügyes munkák születtek.

Ma a 11.C osztály járt online tárlatvezetésen, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Kodolányi Judit előadásában számos érdekességet mesélt a tanulóknak Ady étkezési, öltözködési szokásairól, a korabeli kávéházi életről.

A 12. A osztály németes csoportja az Ady és kora projekt keretében versfordításokat tanulmányozott. A költő közismert verseit németre fordítva olvasták és páros munkában előre megadott kérdésekre válaszoltak. A tanórán minden verset prezentáltak társaiknak, és bemutatták a fordításban tapasztalt érdekességeket.

A 11. évfolyam emelt szintű magyaros csoportja Ady-versek dalban, zenében címmel ismerkedett a költő verseire épülő zenei feldolgozásokkal 2021. április 15-én a hatodik és a hetedik órában. A digitális tanórák célja elsősorban a versszövegek és a hozzájuk rendelt zenei anyagok közötti érzelmi, hangulati, jelentéstani összefüggések feltárása és vizsgálata volt. A diákoknak lehetőségük volt a közösen meghallgatott zenei versfeldolgozásokkal kapcsolatban egyénileg megfogalmazniuk elemző, értékelő megállapításaikat, ütköztetniük álláspontjaikat egyfelől, másfelől pedig csoportmunkában is alkalmuk volt az ugyanazon Ady-szövegekre készült, de egymástól stílusukban, hangulatukban alapvetően különböző zenei megoldásokat összehasonlítani az előzetesen megadott szempontok szerint.