A Kalocsai Szent István Gimnázium minden évben ún. Életvitel projekt keretében segíti végzőseit abban, hogy a lehető legjobban fel tudjanak készülni a gimnázium utáni felnőtt életre. Az első félév projektnapjait november 26-27-én a digitális munkarendben is megszervezte az iskola.

A személyes találkozások, beszélgetések, interaktív foglalkozások, az iskolán kívüli helyszínlátogatások most egyrészt elmaradtak, másrészt a 2. félévre halasztódtak, ám a két legfontosabb témakört: az életmódét és az életpálya-tervezését az online előadások és tanórák keretében így is alaposan körbe tudták járni a diákok. Ebben nagy segítségükre voltak osztályfőnökeik, Kenyeres Zsolt és Lakatos Ervin, akik két napon át folyamatosan online kapcsolatban voltak velük, s ezúttal a szokásos tantárgyi és egyéb feladatok, adminisztrációs teendők helyett a figyelmüket a saját jövőjük tervezése, önmaguk és a társaik iránti felelősségre irányították.

Az életmód, egészségmegőrzés témakörében Bálint Sándorné védőnő online előadásában a szűrővizsgálatok jelentőségére hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy felnőttkorban milyen fontos szerepe van a megelőzésnek, az önvizsgálatnak és a különböző szűrővizsgálatokon való részvételnek az egészség megóvásában. Az önálló életre készülő fiatal felnőttnek tájékozottnak kell lennie ezen a területen, hisz nem csupán a saját egészségéről, életmódjáról van szó, hanem a majdani családja iránti gondoskodásról, felelősségről is. Az életpálya-tervezés legfontosabb állomásai, döntési helyzetei, lehetséges útjai kerültek terítékre a meghívott előadók online prezentációiban, az osztálykeretben folytatott beszélgetésekben, a tanulói előadásokban.

Három egyetem kapcsolódott be a projektnapok szervezésébe. A Neumann János Egyetem egy a gimnazistáink számára rögzített filmben nem csupán a saját karait, képzéseit mutatta be, de felmutatott lehetséges életpályákat is, a beszélgetések pedig a diákok számára áttekinthetővé és barátságosabbá tették a felsőoktatásba való átmenetet. Két egyetem képviseletében volt diákjaink gazdagították a programot online bejelentkezéssel. A Corvinus Egyetemet Szabó Zója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet pedig Kasi Vanessza mutatta be a végzős osztályoknak. Nagyon színes, érdekes, a diákokat megszólító előadásaikban a tájékoztatást személyes élményekkel, tapasztalatokkal, jótanácsokkal fűszerezték, így az érdeklődő diákok bátran tettek fel kérdéseket is.

A diploma, szakma megszerzése utáni teendők, az álláskeresés, a munka világa volt a témája Klement Orsolya előadásának. A Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának előadója már visszatérő vendég iskolánkban, ezúttal is számos jótanáccsal látta el a végzősöket pl. az álláshirdetésekkel, az interjúkkal, illetve a munkaszerződésekkel kapcsolatban. Projektünknek fontos célkitűzése, hogy a tanulók önállóan is feldolgozzanak olyan témákat, melyek kapcsolódnak az adott projektnapok témaköreihez. Nagy örömünkre a digitális munkarendben is sokan vállalták ezt a feladatot, ráadásul nemcsak egyedül, de párban is tudtak dolgozni, a személyes találkozások hiánya nem jelentett akadályt. Sok fontos téma, fogalom került így terítékre ezen a két napon, pl. pontszámítás, kreditrendszer, Erasmus program, diákmunka, vagy a jövő fiataljai számára már természetessé váló élethosszig tartó tanulás (LLL) is.

A tanulók visszajelzései alapján sikerrel zárult a kétnapos online esemény. Köszönjük az osztályfőnökök munkáját, meghívott előadóinknak a részvételt, azt, hogy ebben a helyzetben is első szóra vállalták a feladatot, s hozzájárultak ahhoz, hogy diákjaink felkészültebben lépjenek majd ki a gimnázium kapuján.