A természettudományos tanórákon is a fenntarthatósághoz kapcsolódtak a témák és a feladatok. Matematikaórán Magyarország villamosenergia-hálózatának és főbb kerékpárútjainak térképeit mint gráfokat elemezték a tanulók, majd interaktív feladatok során mélyítették tovább ismereteiket. Kémiaórán a metán tulajdonságait és környezeti hatásait vizsgálták kísérletek és digitális molekulamodell segítségével. Informatikán a napkövető napelemek működését szimulálták LEGO robotokkal, fizikaórán pedig különböző sportágakhoz kapcsolódó feladatokkal foglalkoztak a kilencedikesek. Földrajzórán a vízfogyasztás volt a téma, a tanulói előadás és az online csapatjáték során is sok új ismerettel gazdagodtak a tanulók.