Üdvözöljük a Kalocsai Szent István Gimnázium weboldalán!

Híreink

Beiratkozás a Kalocsai Szent István Gimnáziumba a 2021-2022. tanévre

A Kalocsai Szent István Gimnáziumba a beiratkozás elektronikusan és személyesen is lehetséges.

Elektronikusan a KRÉTA e-Ügyintézés felületen kell az adatközlést megtenni. Kérjük, ezt 2021. június 23-án 16 óráig tegyék meg. Az eredeti általános iskolai bizonyítvány leadási határideje 2021. június 24. 16 óra.

Személyesen 2021. június 24-én 8-16 óráig a Kalocsai Szent István Gimnázium dísztermében lehet beiratkozni. A szükséges iratok: általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ – kártya, adókártya, az értesítő e-mailben kiküldött nyilatkozatok kitöltve, NEK adatlap az Okmányirodától a diákigazolvány igényléséhez.

Mellékletek:

Ballagási ünnepség

Örömteli pillanatoknak lehettünk tanúi 2021. június 12-én, szombaton délelőtt a Kalocsai Szent István Gimnázium ballagási ünnepségén. Hosszú hónapok után végre büszkén sorakozhattak fel a végzős diákok az iskola udvarán, tanáraik és legközelebbi hozzátartozóik körében. Bedő Tamás szavalata (Moretti Gemma: Tükör) után a 11. évfolyam nevében Vácz Virág búcsúzott a ballagóktól, Papp Csenge, 12. A  osztályos tanuló pedig az elköszönő évfolyam képviseletében szólt az ünneplőkhöz. Perity Lajos intézményvezető beszédében összefoglalta az elmúlt hónapok sorsdöntő pillanatait, beszélt a digitális oktatás tapasztalatairól, amelyek éppen ezt a korosztályt érintették legérzékenyebben. Útravalóul Szent István bölcsességeit idézte a diákoknak. Végül kiosztotta a legeredményesebb munkát végzett tanulóknak járó jutalmakat. Ebben a tanévben a nevelőtestület az István Plakett kitüntetést Bán István Bence, Kenyeres Szilárd és Varga Soma, 12. B osztályos tanulóknak adományozta.

Digitális István Napok 2021. Eredményhirdetés

DIGITÁLIS ISTVÁN NAPOK 2021.

EREDMÉNYHIRDETÉS

„SZAVALJUNK ADYT!” – AZ OSZTÁLYOK SZAVALÓVERSENYE

 1. 11.B osztály
 2. 9.A osztály
 3. 11.C osztály

DIGITÁLIS IRODALMI PUZZLE JÁTÉK

 1. Molnár Fruzsina Veronika (9.C)
 2. Papp Csenge (12.A)
 3. Vikker Emma (10.A)

SZIMBOLIZMUS ÉS SZECESSZIÓ– MŰVÉSZETTÖRTÉNETI KVÍZ

 1. Molnár Zalán (9.C)
 2. Barbato Anton (11.B)
 3. Kecskés Zsófia (11.B)

SZABADULÓSZOBA

 1. Tóth János, Kugelmann Rajmund, Mácsai Frigyes (12.B)
 2. Tóth Patrik, Schindler Hermann, Mészáros-Hegedűs József Sándor (11.B)
 3. Szakállas Hanna, Mályik Bence, Oroszi Dániel (9.A)

KISFILMEK VERSENYE–KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

A KALOCSAI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK KÖZÖNSÉGDÍJÁT ELNYERTE:

A földbe fúlt Eprek (Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskola)

A csapat tagjai: Havasi Laura, Kacsora Balázs, Mészáros Nikolett, Kovács Hanna Rita

Felkészítő tanáruk: Dr. Tóth-Kovácsné Holler Anett

ONLINE ADY-KVÍZ

 1. Máté Árpád Benedek (10.B)
 2. Katzenbach Kitti (11.B)
 3. Bán István Bence (12.B)

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KÜLÖNDÍJ:
Balogh Bíborka (Kalocsai FGYÁI Kertvárosi Általános Iskola, 8.b osztály)

DIGITÁLIS PÁLYAMŰ ALKOTÁSA−ADYHOZ KÖTŐDŐ MÉMEK

 1. Katus Márk (12.B)
 2. Vései Viktória (12.B)
 3. Pécsi Gyöngyi (12.B)

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KÜLÖNDÍJ:
Berta-Somogyi Máté (Kalocsai FGYÁI Belvárosi Általános Iskola, 8.a)

ALKOTÓI PÁLYÁZAT – ADY-MŰ ÁLTAL IHLETETT KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁS

 1. Matos Lizett, 12.A (Októberben)
 2. Kiss Gréta, 12.B (Őrizem a szemed)
 3. Tóth Kamilla, 11.A (Őrizem a szemed)

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS KÜLÖNDÍJ:
Barta Balázs Marcell (Kalocsai FGYÁI Belvárosi Általános Iskola, 5.a)

A díjazottak a Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságáért Alapítvány és a Bajai Tankerületi Központ jóvoltából jutalomban részesülnek!

Gratulálunk a díjazottaknak és a felkészítő tanároknak!

Digitális István Napok 4. nap

Ma került sor a Digitális István Napok utolsó közös online eseményére, melybe a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi és Belvárosi Általános Iskolája is bekapcsolódott. Egy online kvíz kitöltésére hívtuk a tanulókat 9-13 óráig a Redmenta felületén, harminc Ady Endrével kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk.

A közös játékon túl ma is gondoskodtak a szaktanárok arról, hogy új élmények várják a tanulókat a digitális tantermekben. A 11.B osztályban a költő Történelmi lecke fiúknak című verse alapján a kor társadalmi problémáit tekintették át a tanulók, melyhez Koncz Zsuzsa előadását is segítségül hívták.

A 9.AB csoportnak Ady kódolva: emoji versek alkotása címmel volt ma magyarórája. A tanulók csoportmunkában ismert Ady-verseket jelenítettek meg emotikonokkal. Kreatív és ügyes munkák születtek.

Ma a 11.C osztály járt online tárlatvezetésen, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Kodolányi Judit előadásában számos érdekességet mesélt a tanulóknak Ady étkezési, öltözködési szokásairól, a korabeli kávéházi életről.

A 12. A osztály németes csoportja az Ady és kora projekt keretében versfordításokat tanulmányozott. A költő közismert verseit németre fordítva olvasták és páros munkában előre megadott kérdésekre válaszoltak. A tanórán minden verset prezentáltak társaiknak, és bemutatták a fordításban tapasztalt érdekességeket.

A 11. évfolyam emelt szintű magyaros csoportja Ady-versek dalban, zenében címmel ismerkedett a költő verseire épülő zenei feldolgozásokkal 2021. április 15-én a hatodik és a hetedik órában. A digitális tanórák célja elsősorban a versszövegek és a hozzájuk rendelt zenei anyagok közötti érzelmi, hangulati, jelentéstani összefüggések feltárása és vizsgálata volt. A diákoknak lehetőségük volt a közösen meghallgatott zenei versfeldolgozásokkal kapcsolatban egyénileg megfogalmazniuk elemző, értékelő megállapításaikat, ütköztetniük álláspontjaikat egyfelől, másfelől pedig csoportmunkában is alkalmuk volt az ugyanazon Ady-szövegekre készült, de egymástól stílusukban, hangulatukban alapvetően különböző zenei megoldásokat összehasonlítani az előzetesen megadott szempontok szerint.

 

Digitális István Napok 3. nap

A mai napon már nemcsak gimnazisták, hanem általános iskolás tanulók is részesei lehettek a Digitális István Napok programjának. Összesen 25, egyenként háromfős csapat (köztük kettő a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolájából) nevezett a szabadulószobás vetélkedőbe. Hogy ki volt a leggyorsabb a kiszabadításban, az eredményhirdetéskor kiderül!
A 12. B osztály filozófia órán az Ady és Nietzsche közötti kapcsolatot elemezte, valamint a korszak társadalmi-történelmi hátteréről gyűjtöttek új ismereteket.
A 12. A-ban digitális történetmesélés folyt Ady búcsúzásairól. Két verse (Üzenet egykori iskolámba; Elbocsátó, szép üzenet) kapcsán a költő iskolától, illetve szerelemtől, párkapcsolattól történő búcsúzásait boncolgatták. A feladat célja az volt, hogy kreatív írással újraalkossák, aktualizálják ezt a témát, vershelyzetet.
A 10. B osztály tanulói Czékmány Annának, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának a segítségével érdekességeket tudhattak meg Ady életmódjáról, öltözködéséről, valamint Lédával és Csinszkával való kapcsolatáról. Az előadó interaktív módon dolgozta fel a témát. Adyról, szerelmeiről és budapesti lakásáról készült fényképek alapján a diákok gondolatainak, személyes benyomásainak is teret adott.
Tavaly négy általános iskolás csapat (egy Dunapatajról, kettő a Belvárosi Általános Iskolából és egy a Kalocsai Eperföldi Sportiskolai Általános Iskolából) jelentkezett az Ady és kora műveltségi vetélkedőnkre, s előzetes feladatként egy-egy videóban Ady-verseket dolgoztak fel. A csapattagok közül ma már többen istvánosok. Sajnos, a járvány miatt akkor nem kerülhetett sor a programra, ezért idén az István Napokon mutattuk be az elkészült videókat. Iskolánk honlapján közönségszavazatokkal döntöttük el, melyik alkotás sikerült a legjobban. Első helyen az Eperföldi iskola „Földbe fúlt Eprek” elnevezésű csapata (felkészítő tanár: Dr. Tóth-Kovácsné Holler Anett) végzett, akik Ady Endre: Beszélgetés a boszorkánnyal című versét dolgozták fel digitális formában. Gratulálunk nekik!

 

Digitális István Napok 2. nap

 

Ady és kora projekthetünk második napján Budai Viktória, a Nicolas Schöffer Gyűjtemény vezetője volt a segítőnk, aki Szimbolizmus és szecesszió címmel tartott virtuális előadást diákjainknak, amit egy online teszt követett. Ezt, nagy örömünkre, 221-en ki is töltötték.

Az emelt szintű magyarórán a végzősök elképzelték, hogyan jelennének meg Ady múzsái a közösségi hálón és megszerkesztették a témához kapcsolódó egyéni profilokat.

A 12. B osztály egy budapesti virtuális sétán barangolhatta be Ady életének meghatározó helyszíneit Kádár Annának,  a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársának segítségével. Sok érdekességet megtudhattak a tanulók a költő magánéletéről, szokásairól, a korabeli nagyvárosi életről.

A 11. osztályos történelem fakultációs csoport 1908-ba tett időutazást, a “Délibábok országába”. Felidézték a költő leghíresebb versesköteteit, a korszak zenei vonatkozásait, az akkori tudományos fejlődést, a színház-és filmtörténet meghatározó elemeit. Természetesen a századforduló történelmi eseményei és személyiségei is górcső alá kerültek.

Informatikaórákon a diákok programozási feladatot kaptak: egy Ady-kvízt készítettek, melynek során bővítették programozási ismereteiket.

Digitális István Napok 1. nap

A Digitális István Napok keretében zajló „Ady és kora” című projekthét kezdetén több osztályban került sor olyan online órákra, amelyeken a költő volt a fő téma.
A 11. A osztály magyaróráján „A millennium” témamegjelöléssel tanulói kiselőadások hangzottak el. Többek között szó volt az európai történeti háttérről, és benne a társadalmi fejlődésről a 19. század végén, illetve a millenniumi eseményekről. Hangsúlyt kapott a millenniumi törvénycikk és az abban foglaltak megvalósulása, épületek, emlékművek fotóival illusztrálva, illetve a diákok láthatták a magyar képzőművészet korabeli nagyjainak műalkotásait, és felfedezhették az alkotók jellemző stílusjegyeit.
A 11. C osztályban a magyaróra „Az én Ady-képem – digitális eszközökkel készített tanulói montázsok” címet viselte. A diákok egy előzetes feladattal készültek a tematikus órára. Montázst kellett készíteniük digitális eszközzel, melyben a képek és a szöveg együttese kifejezi az Adyról kialakított képüket. A legérdekesebbeket alkotóik bemutatták társaiknak. Az órára vendéget is hívtak, a tavaly végzett Grőb Grétát, aki megmutatta a saját Ady-montázsait, s beszélt arról, milyen koncepció alapján készültek a képei.
A sorból még a matematika óra sem maradt ki, melynek címe: Kombinatorika és valószínűségszámítás Ady –verssel. A tanórán irodalmi ismeretekre is szükség volt azoknak a feladatoknak az elvégzéséhez, amelyet Kenyeresné Horváth Andrea kifejezetten az érettségizők számára állított össze, hogy a címben említett témaköröket ilyen különleges módon ismételjék át. 

 

Digitális István Napok megnyitó

 

A Digitális István Napok online rendezvénysorozatát 2021. április 12-én Perity Lajos intézményvezető nyitotta meg, aki hét programjának ismertetése után arra kérte a diákokat, fogadják szeretettel a tanárok által nekik készített meglepetést: Ady Endre Balzsam tündér postja című versének előadását. Ezt a költészet napja alkalmából meghirdetett „Szavaljunk Adyt!” verseny eredményhirdetése követte. A zsűri a 11. B osztály produkcióját tartotta legjobbnak, ők Ady Egy párisi hajnalon c. alkotását adták elő közösen. A második helyezett a 9.A, a harmadik pedig a 11.C lett.

A “Szavaljunk Adyt!” versenyre minden osztály készített videót, ezek az alábbi linken keresztül megtekinthetőek: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTseO9SHtS5fUggeOZ6ClAYaa_sGG_f4Y

Ideiglenes felvételi rangsor – 2021.

Kedves Nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

Az alábbi linkeken lehet megtekinteni a Kalocsai Szent István Gimnázium 2021-2022. tanévre meghirdetett képzéseinek ideiglenes felvételi rangsorát:

Kódszám: 0001 – társadalomtudomány szakirány

Kódszám: 0002 – természettudomány szakirány 

Kódszám: 0003 – műszaki szakirány

Kódszám: 0004 – informatika szakirány

Kódszám: 0005 – angol nyelv szakirány

Kódszám: 0006 – német nyelv szakirány

A jelentkezések módosítására március 23-24-én van lehetőség a módosító tanulói adatlap kitöltésével. 

A felvételi eredményekről április 30-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Perity Lajos

intézményvezető

Hasznos