+36-78-462-660 - Az intézmény nyitvatartási ideje: 7:00 - 18:00 szigkalocsa@szig-kalocsa.edu.hun

A Világ Legnagyobb Tanórája egy világméretű oktatási projekt, melynek célja az ENSZ által a fenntarthatóság jegyében meghirdetett 17 globális cél megismertetése a tanulókkal. Ehhez a programhoz évek óta csatlakozik iskolánk is, így ezen a héten a 10. cél, az egyenlőtlenségek csökkentése volt a téma több tanórán. A természettudományi munkaközösség tagjai vállalták azt, hogy a program keretében egyrészt tanulói kiselőadások, projektfeladatok, csoportmunkák, másrészt tanórai beszélgetések segítségével feldolgozzák a témát. Az egyenlőtlenségek különböző formáinak (pl. nemi, gazdasági, társadalmi) definiálása, konkrét példákkal való szemléltetése mellett a csoportok megismerkedtek a legfontosabb nemzetközi és hazai humanitárius segélyszervezetek tevékenységével, legutóbbi akcióikkal. Reméljük, a projekt hozzájárult a tanulók szemléletének formálásához, hiszen az anyaggyűjtés és feldolgozás során megérthették az egyenlőtlenségek csökkentésének fontosságát.